Соціальний захист

Порядок підготовки матеріалів та документів щодо представлення багатодітних матерів

до присвоєння  почесного звання “Мати-героїня”

Почесне звання “Мати-героїня” є державною нагородою України.

Присвоєння почесного звання “Мати-героїня” провадиться Указом Президента України.

Присвоєння почесного звання “Мати-героїня” вдруге та посмертно не провадиться.

Почесне звання “Мати-героїня” присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку. При цьому береться до уваги вагомий особистий внесок багатодітної матері у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

 

Перелік документів на багатодітну матір,

необхідних для представлення до присвоєння почесного звання “Мати-героїня”

Ксерокопія паспорта багатодітної матері (1, 2, 10, 11 сторінки).

Ксерокопії свідоцтв про народження на всіх дітей.

Довідки з місця навчання кожної дитини (шкільного і студентського віку) та характеристики з місця роботи на кожну дитину (для працюючих).

Акт обстеження умов проживання багатодітної сім’ї.

Соціальний паспорт багатодітної сім’ї встановленого взірця.

Подання виконкому міської, сільської (селищної) ради на ім’я голови райдержадміністрації або міського голови щодо представлення багатодітної матері до присвоєння почесного звання “Мати-героїня”  Нагородний лист (6 екземплярів, оригінал) встановленого взірця.

За додатковою інформацією можна звертатися до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Берегівської райдержадміністрації (м. Берегове, вул. Мукачівська, 6, каб. 46/а, тел. 2-43-96)

 

ПОРЯДОК

видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

Посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України “Про охорону дитинства” та іншими актами законодавства.

Посвідчення видаються відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Берегівської райдержадміністрації (м. Берегове, вул. Мукачівська, 6, каб. 46/а, тел. 2-43-96) одному з батьків за місцем його реєстрації протягом десяти днів після подання таких документів:

заяви батька або матері про видачу посвідчень;

копії свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно);

копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

довідки про склад сім’ї (форма № 3);

фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);

довідки структурного підрозділу, виконавчого органу міської ради про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків за різною адресою).

Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї.

Для продовження строку дії посвідчень до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Берегівської райдержадміністрації подаються довідка про склад сім’ї (форма № 3), копії свідоцтв про народження дітей та/або довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання).

Дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років.

У разі втрати посвідчення видається його дублікат.

Посвідчення видаються безоплатно.