Система пільг

ЗАРЕЄСТРОВАНО
В БЕРЕГІВСЬКОМУ РАЙОННОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ
від «_6_» липня 2010 р. №_10/205_

П О Л О Ж Е Н Н Я

про комісію з надання пільг окремим категоріям громадян

 

1. Комісія з надання пільг окремим категоріям громадян (далі – Комісія) утворюється головою районної державної адміністрації з метою вирішення питання про надання пільг за фактичним місцем проживання особи, яка має право на пільги, інших питань, пов’язаних з наданням пільг.

2. У своїй роботі Комісія керується чинним законодавством України, постановами Кабінету Міністрів України, що регулюють порядок надання пільг окремим категоріям громадян.

3. Основним завданням Комісії є прийняття рішення про надання пільг окремим категоріям громадян за фактичним місцем проживання та інших питань, пов’язаних з наданням пільг, на підставі заяви особи, яка має право на пільги.

4. Для прийняття рішення Комісія має право вимагати від заявників надання додаткових документів та іншої інформації, що підтверджують фактичне місце проживання особи. У разі необхідності Комісія може запросити на своє засідання особу, яка подала заяву про надання пільг за фактичним місцем проживання, а також з інших питань.

5. Комісія проводить засідання за наявності заяв громадян в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал. В залежності від кількості заяв засідання можуть проводитися і частіше.

6. Рішення Комісії оформляється протоколом засідання, який підписується головою та секретарем Комісії.

7. Рішення Комісії є підставою для надання пільг громадянам.

 

 Система пільг

Система пільг базується на створеному в районі Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (далі – Реєстр), – автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із законами України. До реєстру занесено 12140 пільгової категорії громадян району, в тому числі: ветеранів війни – 319 чол., ветеранів праці – 2125 чол., ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ – 28 чол., педагогів, медиків, бібліотекарів на пенсії – 287 чол., дітей війни – 5435 чол., пенсіонерів за віком – 8506 чол., інвалідів загального захворювання – 1688 чол., багатодітних сімей – 562чол., дітей з багатодітних сімей -1082 чол., пільговиків інших категорій – 35 чол. Пільги на житлово-комунальні послуги надаються згідно чинного законодавства за рахунок субвенції з державного бюджету.
Електронний обмін інформацією про пільгові категорії громадян між підприємствами, що надають послуги і управлінням праці та соціального захисту населення здійснюється з усіма організаціями, з якими проводяться розрахунки по відшкодуванню збитків за надані пільги.
Слід звернути увагу, що з 1 січня 2010 року вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», який значно розширив перелік пільг для сімей з трьома та більше дітей. Зокрема, багатодітним сім’ям надається :
– 50-відсоткова знижка плати за користування житлом, в межах норм;
– 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами(газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, передбачених законодавством;
– 50-відсоткова знижка вартості палива, в межах норм, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;
– позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.
Дітям з багатодітних сімей передбачається безплатний проїзд автомобільним та залізничним транспортом.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» передбачено фінансування зазначених пільг з 1 січня 2010 року.
Для внесення інформації в Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, багатодітні сім’ї, які ще не звернулися до управління праці та соціального захисту населення (м. Берегово, вул. Мукачівська, З) повинні подати наступні документи : паспорти батьків (а також ксерокопії), свідоцтва про народження дітей ( а також ксерокопії), копії про присвоєння ідентифікаційного номера; довідку про склад сім’ї, платіжні квитанції за послуги.
Для нарахування пільг з оплати житлово-комунальних послуг багатодітним сім’ям рекомендується звернутися до постачальників послуг з відповідними документами, оскільки це передбачено правилами надання послуг.
Батькам та дітям з багатодітних сімей передбачається видача відповідних посвідчень. До їх виготовлення право на пільги багатодітних сімей підтверджуються списками, наданими відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

 

Порядок взяття пільговика на облік в Єдиному державному

автоматизованому реєстрі

 осіб, які мають право на пільги

Для взяття на облік в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків, особа має звернутися до управління праці та соціального захисту населення (уповноваженого органу) за місцем реєстрації й відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” надати наступну інформацію та документи :
– довідку про склад сім’ї;
– копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів);
– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;
– пред’явити паспорт;
– інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується.
У сільській місцевості пільговик подає зазначені документи (копії документів), пред’являє оригінали документів та паспорт, а також надає інформацію виконавчому органу сільської, селищної ради. Виконавчий орган приймає подані документи (копії документів), перевіряє відповідність поданої копії документа, що підтверджує право на пільги, його оригіналу, фіксує надану інформацію та реквізити паспорта пільговика і передає їх відповідному уповноваженому органу.
У разі коли пільговик з поважних причин (хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до уповноваженого органу, цей орган вживає заходів до включення інформації про нього до Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.