Субсидії

Підвищення соціальних гарантій в оплаті житлово-комунальних послуг

З метою подальшого підвищення ефективності Програми житлових субсидій Кабінетом Міністрів України 6 липня 2011 року прийнято постанови № 728 „Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156″ та № 774 „Про удосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 728 підвищено соціальні гарантії в оплаті житлово-комунальних послуг для сімей з дітьми або інвалідами.

З 1 січня 2012 року у разі призначення житлової субсидії сім’ї, до складу яких входять діти або інваліди І ІІ груп і дохід яких на одну особу не досягає прожиткового мінімуму, сплачуватимуть за житлово-комунальні послуги 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу (за існуючих умов такі сім’ї сплачують 10 відсотків, якщо дохід на одну особу не перевищує 50 відсотків прожиткового мінімуму).

Перерахунок розміру субсидій виходячи із зменшених відсотків обов’язкової частки плати для сімей, які отримуватимуть субсидії станом на 1січня 2012 року, буде проведено автоматично, без додаткових звернень громадян.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 774, яка набрала чинності з 23.07.2011 (з дня опублікування), запроваджено подальше спрощення умов призначення житлових субсидій та врегульовано деякі найбільш проблемні питання, які впливали на можливість малозабезпечених родин оформити субсидію.

Зокрема, надано право громадянам, які мають нереструктуризовану заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, що утворилася до 1 грудня 2006 року, отримувати субсидії. 

Комісіям при місцевих органах виконавчої влади дозволено приймати безстрокові рішення про призначення житлових субсидій на загальну житлову площу сім’ям, які складаються з непрацездатних осіб, до зміни обставин у таких сім’ях (зміна складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, їх сімейного стану, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів). Це дозволить запобігти зайвому обстеженню таких сімей при кожному зверненні за призначенням субсидії та спростити роботу комісій.

Врегульовано питання щодо призначення субсидій сім’ям, в яких члени родини відсутні тривалий час (працюють або навчаються в іншому регіоні, перебувають на лікуванні чи в місцях позбавлення волі). Відтепер кількість осіб, виходячи з якої призначається субсидія за наявності засобів обліку комунальних послуг, визначається з урахуванням підтверджуючих документів про тимчасову відсутність зареєстрованих осіб, в окремих випадках – на підставі обстеження умов проживання.

Спрощено також деякі питання щодо врахування майнового стану громадян. Зокрема, при призначенні субсидій не будуть враховуватися транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску.

З метою забезпечення своєчасного прийняття рішень про призначення житлових субсидій у випадках, коли необхідно зібрати додаткову інформацію про сім’ю, установлено 15 – денний строк для надання такої інформації органами БТІ, ДАІ, ДПС тощо у відповідь на запити органів праці та соціального захисту населення.

Поширено можливість призначення житлових субсидій на опалювальний період на випадки, коли плата за опалення нараховується за двоставковим тарифом. Зазначене зробить більш доступним і прозорим механізм призначення субсидій у таких випадках.

Деякі проблеми, розв’язання яких потребує спрощений порядок надання населенню житлових субсидій, Урядовим рішенням доручено врегулювати центральним органам виконавчої влади відповідно до повноважень, зокрема:

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики та вугільної промисловості і Міністерству соціальної – щодо відкриття особових рахунків для оплати житлово-комунальних послуг зареєстрованим у житловому приміщенні (будинку) особам, що не є власниками такого приміщення (будинку);

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерству соціальної політики – щодо визначення переліку житлово-комунальних послуг, для оплати яких особам, що проживають у студентських гуртожитках, надається субсидія.

Прийняті Урядом рішення дозволять своєчасно забезпечити державною підтримкою під час оплати житлово-комунальних послуг всіх громадян, які її потребують.

 


 

  

 Державні субсидії для громадян

Програма житлових субсидій стала однією з найважливіших програм соціального захисту. Вона є першою в Україні адресною програмою соціального захисту, спрямованою на підтримку найменш забезпечених верств населення. Ця допомога має адресний характер, вона надається за особистим зверненням уповноваженого власника чи наймача житла конкретній сім’ї. Критеріям надання допомоги є рівень сімейних доходів. Якщо визначений Кабінетом Міністрів України відсоток сукупного сімейного доходу є недостатнім для оплати житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та палива, сім’я має право на допомогу у вигляді житлової субсидії, яка призначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (із усіма змінами внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України).
Субсидія призначається в межах норм володіння чи користування загальною площею житла та нормативів користування комунальними послугами, які визначаються Урядом та місцевими органами виконавчої влади. Субсидія призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу.
Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців, а на оплату природного газу, що споживається на індивідуальне опалення -на опалювальний період, починаючи з місяця звернення за її призначенням чи перерахунком. Субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається на один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного, за останні шість місяців, що передують місяцю звернення, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива-на основі річного сукупного доходу осіб зареєстрованих у житловому приміщенні за попередній календарний рік.
Громадянам, які проживають у житлових приміщеннях (будинках) державного і громадського житлового фонду, в тому числі у гуртожитках та будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів, субсидія надається шляхом перерахування коштів на рахунок власників житла (уповноважених ними органів) та підприємств, що надають комунальні послуги, а субсидія для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива за бажанням громадян виплачується відділеннями поштового зв’язку чи перераховується на їх рахунок в банківській установі.

 

 Державна допомога сім’ї

Громадяни України мають право на державну допомогу у випадках та на умовах передбачених Законами України та Постановами Кабінету Міністрів України:
• «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
• «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
• «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам»
• «Про призначення та виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»
• «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
• « Про тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» відповідно до Конституції України встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.
Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної допомоги сім’ям з дітьми:
1. допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
2. допомога при народженні дитини
3. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
4. допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5. допомога на дітей одиноким матерям
6. допомога при усиновленні дитини
Підставою для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичне закладом довідка встановленого зразка. Розмір допомоги непрацюючим жінкам та жінкам зареєстрованим як суб’єкти підприємницькою діяльності надається у розмірі 25%прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатної особи з розрахунку на місяць.
Допомога при народженні дитини надається у розмірі 12240 грн. – на першу дитину, 25000грн.-на другу дитину і 50000грн -на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4800 грн., другої дитини 4840 грн., третьої та наступної дитини-5000 грн., решта суми на першу дитину виплачується протягом наступних 12-ти місяців (620 грн. щомісячно), на другу дитину -24 місяців (840 грн. щомісячно), на третю і наступну дитину-36 місяців (1250 грн. щомісячно) рівними частинами.
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв’язку вагітністю та пологами для непрацюючих осіб та осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, а для працюючих осіб-з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення. Розмір допомоги становить 130 грн. щомісячно. Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний. здійснюється протягом 6-ти календарних місяців і залежить від сукупного доходу сім’ї за останні шість місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.
Відповідно до статті 16 Закону України « Про державну допомогу сім’ям з дітьми» допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та відповідно законодавства набули статусу дитини-сирота, дитини, позбавленої батьківського піклування. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається в розмірі , що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.
Відповідно до статті 18 Закону України « Про державну допомогу сім’ям з дітьми», право на дітей мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народженні дитини відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини. Розмір допомоги становить 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні першої дитини, на дату набрання законної сили рішення про усиновлення.
Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» відповідно до Конституції України гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, який видається у порядку встановленому Міністерством охорони здоров’я України, але не більше як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 18-ти річного віку.
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» визначає правові засади надання грошової допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Щомісячна державна допомога залежить від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї. У грошовій формі допомога надається:
• особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
• особам, які не мають пава на пенсію та досягли віку (чоловіки 63 роки, жінки 58 років)
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558 затверджено Порядок призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду. Цей період має бути зазначений відповідно у довідці медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності або у висновку лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування. Розмір компенсації залежить віл прожиткового мінімуму працездатних осіб та осіб, які втратили працездатність.
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» спрямований на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист-забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму шляхом надання грошової допомоги найменш соціально захищеним сім’ям. Розмір щомісячної допомоги, яка надається малозабезпеченій сім’ї, залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень протягом 6-ти місяців , що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги. Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але він не може бути більшим ніж 75% прожиткового мінімуму для сім’ї.
Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 року №189 затверджено Порядок призначення виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Тимчасова допомога призначається у разі, коли:
• рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконуються,
• один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлених волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним,
• місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.
Щомісячна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку.

 КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

На виконання постанови Кабінет у Міністрів України №621 від 14.08.2010 р. Пенсійний фонд України забезпечив доставку пенсіонерам інформаційних матеріалів про надання житлових субсидій за спрощеним порядком.
Уважно прочитавши та заповнивши заяву та декларацію, Ви повинні знати, що субсидія призначається тоді, коли Ваших доходів не вистачає на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого палива.
Віднині сім’ям, які складаються лише з пенсіонерів та інвалідів, надано право сплачувати за житлово-комунальні послуги не більше 10% сукупного доходу сім’ї.
Субсидія призначається у межах норм споживання, затверджених Кабінетом Міністрів України, з урахуванням пільг, тобто вартість житлово-комунальних послуг з якої нараховується субсидія, буде зменшена на величину пільги.
Субсидія на житлово-комунальні послуги нараховується на 6 календарних місяців, тобто з травня по жовтень місяць календарного року, та з початку опалювального періоду по квітень.
Субсидія на придбання скрапленого газу, твердого палива призначається на 12 календарних місяців з січня по грудень.
Для мешканців району у приватних будинках слід врахувати послуги на електроенергію та газопостачання з лічильником на плиту на літній період.
Для прикладу: у приватному будинку проживають двоє пенсіонерів, загальна площа якого 40 м2 .
Дохід сім’ї – дві мінімальні пенсії по 709,00 грн. та дохід від 0,50 га землі для ведення особистого селянського господарства.
709,00грн. *2=1418,00 грн. + 97,68 грн.*10%=151,57 грн. – це обов’язкова частка сплати за житлово-комунальні послуги для цієї сім’ї.
Вартість житлово-комунальних послуг в межах норм споживання:
на електроенергію 75 квт.*0,225 грн=16,88 грн.
газ до плити 18,3 куб. *2=36,6 куб*0,73 грн.=26,72 грн.
всього вартість послуг становить 43,60 грн.
Якщо, для прикладу, сім’я користується пільгою «дитина війни» ,тоді вартість послуг зменшиться на 25% та становитиме 32,70 грн. щомісячно.
Отже обов’язкова частка сплати 151,57 грн. значно більша від вартості послуг 32,70 грн. У цьому випадку субсидія не призначається.
Сім’я може перевірити своє право на призначення субсидії на опалювальний період (жовтень – квітень), тоді вартість послуги на газ буде становити:
21м2*2+10,5 м2=52,5 м2-норма опалювальної площі на двох людей.
У нашому прикладі сім’я має будинок площею 40 м2 , вартість послуги на опалення дорівнюватиме:
40 м2 *11куб.*0,73 грн.=321,20 грн.
газ до плити:
18,3 куб. *2=36,6 куб*0,73 грн.=26,72 грн.
Загальна вартість 16,88 грн. +321,20 грн. +26,72 грн. =364,80 грн., але з урахуванням пільги «дитина війни» -273,60 грн.
Розмір субсидії -273,60 грн. -151,57 грн.=122,03 грн. щомісячно на опалювальний період.
Отже, шановні мешканці району, отримані Вами конверти з Пенсійного фонду слід заповнювати на надсилати до управління праці та соціального захисту населення на опалювальний період ,тобто після 15 жовтня.
З наведеного прикладу видно, що субсидія на житлово-комунальні послуги на літній період в межах норм споживання не може бути нарахованою відповідно до вищенаведених доходів. Громадяни, які вже надіслали конверти до управління після перевірки їх права отримають відмову у призначенні субсидії на літній період, тому їм потрібно знову надіслати заповнену заяву та декларацію з початком опалювального періоду.
Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно до п.5.1. Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій: субсидії не призначаються якщо у житлових приміщеннях зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку які не працювали і не навчалися та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу, протягом трьох місяців що передують місяцю звернення за призначенням субсидії. Отже у сім’ях де є працюючі громадяни їм потрібно надати довідки з місця роботи за попередні 6 місяців від дати заповнення заяви для нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги, або за 12 місяців 2009 року – для субсидії на тверде паливо та скраплений газ.
Прохання при заповненні заяви та декларації чітко вказувати: паспортні дані всіх зареєстрованих у житлових приміщеннях, ідентифікаційні коди, особові рахунки ( з квитанцій про сплату) газопостачання, електроенергії, балонного газу.
Якщо у Вас виникнуть додаткові питання ,Ви можете звернутися до управління праці та соціального захисту населення Берегівської райдержадміністрації, чи подзвонити на «гарячу лінію» за телефоном 2-31-47

ОГЛЯД
проблемних питань, що виникають під час впровадження нового порядку призначення житлових субсидій

Запитання-відповідь:
Куди звертатися за оформленням субсидії? Яка процедура?
Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання:
1-заяву;
2 – декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у жилому приміщенні;
3- довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у жилому приміщенні (для працюючих);
Рішення про призначення субсидії приймається протягом 10 днів після подання заяви та всіх необхідних документів.
На який термін призначається субсидія?
Така компенсація сім’ї призначається на 6 місяців.
Якщо плата за опалення нараховується лише в опалювальний період, субсидія призначається на весь цей період (до 7 місяців). Субсидія на придбання твердого палива призначається один раз на календарний рік.
Чи враховується при наданні субсидій розмір помешкання?
Субсидії розраховуються в межах встановлених норм на квартирну плату (21 кв. м на людину плюс ще 10,5 кв. м – на сім’ю), опалення, користування електрикою, газом, гарячою і холодною водою та іншими комунальними послугами. На всю площу субсидія дається для однокімнатних квартир. В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин, субсидії можуть призначатися незалежно від розміру загальної площі житла за рішенням районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або комісій, які ними утворені.
Рішення про призначення субсидії у таких випадках приймається на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї.

У квартирі прописані 6 осіб – двоє пенсіонерів з пенсією 709грн. та 1100 грн., не працююча жінка з двома дітьми віком до 3 років, яка отримує соціальну допомогу по догляду за дитиною, та студент, який отримує стипендію 450 грн. На яку субсидію може розраховувати така родина – на 10% чи 15%?

Положеннями, що визначають порядок призначення субсидій передбачено, що право на 10 відсотків обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги мають також сім’ї, в складі яких є працездатні особи, якщо дохід із розрахунку на одну особу не перевищує 50% прожиткового мінімуму. В наведеному випадку розмір доходу на одну особу менше 50% прожиткового мінімуму. Така сім’я має право на оплату комунальних послуг на рівні 10 відсотків сукупного доходу
Що буде у разі, якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про свої доходи та майновий стан?
Надання раніше призначеної субсидії припиняється, якщо громадянин приховав або свідомо дав невірні дані. У такому разі суму надміру виплаченої йому субсидії доведеться повернути органу, який призначив субсидію. У разі, коли громадянин добровільно не повернув цю суму, питання про її стягнення вирішують у судовому порядку.
Чи проводиться перерахунок зі зміною відсотка обов’язкового платежу (з 20 – 15 на 15 – 10 відсотків) субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, призначених у січні – липні 2010 року?
З урахуванням якого розміру обов’язкового платежу (20 – 15 чи 15 – 10 відсотків) проводити розрахунок субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу, якщо заява подана у липні 2010 р., а призначення проводиться у серпні 2010 року?

Субсидія для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік. Оскільки урядове рішення щодо встановлення нових відсотків обов’язкового платежу набрало чинності з 1 серпня 2010 р., раніше призначені субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу перерахунку не підлягають.
Усі рішення про призначення (непризначення) субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу приймаються з 1 серпня 2010 року з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 621.