Пам’ятка роботодавцям Берегівського району


1443904796_memoТрудові відносини всіх працівників в Україні регулює Кодекс законів про працю України.

Основними трудовими правами працівників є одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру.

Мінімальна заробітна плата з 01.01.2017 3200 грн. – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб. Середньомісячна заробітна плата по Берегівському району відповідно даних відділу статистики  в Берегівському районі  у 2016 р.– 4096 грн.

НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ

За ст. 265 КЗпП передбачена відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у вигляді штрафу в разі:

  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2017 році – 96 000 грн);
  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (у 2017 році – 9 600 грн);
  • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2017 році – 32 000 грн);
  • недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2017 році – 32 000 грн);
  • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (у 2017 році -9600 грн);
  • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин, – у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (у 2017 році – 320 000 грн);
  • порушення інших вимог трудового законодавства у розмірі мінімальної заробітної плати (у 2017 році – 3 200 грн).